Odpověď na druhou žádost o částečné obnovení provozu silnice III_1057 Dunávice
pata2.png