Schválený rozpočet obce r.2016

Schválený rozpočet obce r.2015

Schválený rozpočet obce r.2014

Schválený rozpočet obce r.2013

Závěrečný účet DSO Bene Bus za r.2011 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření - vyvěšeno dne 5. 4. 2012

Schválený rozpočet obce r. 2012

Návrh rozpočtu BENE-BUS na r. 2012 - vyvěšeno 24. 2. 2012

Návrh rozpočtu obce na r. 2012 - vyvěšeno dne 14. 2. 2012

Návrh rozpočtu Svazku obcí Týnecko pro r. 2012 - vyvěšeno 12. 12. 2011

Závěrečný účet svazku obcí Týnecko 2010 - vyvěšeno 3. 6. 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2010 - vyvěšeno dne 20. 5. 2011

Příloha č. 1 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 - vyvěšeno dne 20. 5. 2011

Příloha č. 2 k závěrečnému účtu Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2010 - vyvěšeno dne 20. 5. 2011

Příloha č. 3 k závěrečnému účtu Roz., vysl., příloha k účt. uzávěrce k 31. 12. 2010 - vyvěšeno dne 20. 5. 2011

Svazek obcí Týnecko - zpráva o přezkoumání hospodaření 2010 1.část

Svazek obcí Týnecko - zpráva o přezkoumání hospodaření 2010 2.část

BENE-BUS rozpočet r. 2011

BENE-BUS Zpráva o hospodaření r. 2010 + přezkoumání hospodaření

Návrh rozpočtu obce Chářovice na r. 2011

Svazek obcí Týnecko - návrh rozpočtu r. 2011

Rozpočtový výhled 2011 - 2012

Rozpočtový výhled 2011 - 2012 - komentář

Rozpočet obce na rok 2010

Priloha k ucetni zaverce 2009

Rozpočet obce na rok 2009

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009

   

 

 
   
   
   
Daňové příjmy:  
Daň z přidané hodnoty  
Daň z příjmu právnických osob  
Daň z příjmu fyzic.osob podle zvláštní sazby  
Daň z příjmu fyzic.osob z podnikání - sdílená část  
Daň z příjmu fyzic.osob z podnikání - 30% motivace obcí  
Daň z příjmu fyzic.osob ze závislé činn. - sdílená část  
Daň z příjmu fyzic.osob ze závislé činn. - 1,5% motivace  
Daň z nemovitostí  
Správní poplatky  
Poplatky ze psů  
Poplatky za komunální odpad (popelnice)  
Daňové příjmy celkem:                                                                         
Příjmy z prodeje pozemků  
Příjmy z lesního hospodářství  
Kapitálové příjmy celkem:  
Nedaňové příjmy:  
(příjmy z úroků, přijaté splátky z půjčky z fondu rozvoje  
bydlení od občanů, příjmy EKO-KOM)  
   
Přijaté dotace (na výkon státní správy):  
   
Příjmy r.2008 celkem:

  

   
Ostatní zdroje financování:  
   
   
   
Rozpočet obce r. 2008 počítá s příjmy:  

  

Výdaje:

  

BENE-BUS

  

Základní škola

  

Mateřská škola

    

Kronikář obce

  

Kultura

       

Lesní hospodářství

   

Ostatní komunikace

  

Děti a mládež

  

Poplatky peněžním ústavům

  

Veřejné osvětlení

   

Úroky z úvěru u České spořitelny

   

Svazek obcí Týnecko

  

Sběr a svoz komunálního odpadu

  

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

  

Sběr a svoz ostatního odpadu

   

Vzhled obce a veřejná zeleň

   

Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů

  

Zastupitelstvo obce

 

Činnost místní správy

 

Splátky úvěrů

 

Vratka dotace Státnímu fondu životního prostředí

  

Nebytové hospodářství - obchod č.p.4

   

Rozhlasové poplatky

      

Nespecifikovaná výdajová rozpočtová rezerva

  

Výdaje r.2008 celkem:

 

  

  

Rozpočet obce r. 2008 počítá s výdaji:

  

  

  

UKAZATEL ROZPOČTU r.2008:

  

  

  

Příjmy r.2008:

 

Plánované výdaje r.2008:

  

Rozpočet sestaven jako vyrovnaný:  

  

  

Návrh rozpočtu obce Chářovice na rok 2007

 

 

sestaveno dne: 10.2.2007

 

 

 

Daňové příjmy:

 

Daň z přidané hodnoty

      393 872,00 Kč

Daň z příjmu právnických osob

      306 528,00 Kč

Daň z příjmu fyzic.osob podle zvláštní sazby

        12 360,00 Kč

Daň z příjmu fyzic.osob z podnikání - sdílená část

        18 952,00 Kč

Daň z příjmu fyzic.osob z podnikání - 30% motivace obcí

        45 320,00 Kč

Daň z příjmu fyzic.osob ze závislé činn. - sdílená část

      206 000,00 Kč

Daň z příjmu fyzic.osob ze závislé činn. - 1,5% motivace

        14 832,00 Kč

Daň z nemovitostí

        44 496,00 Kč

Daňové příjmy ze SR celkem:

   1 042 360,00 Kč

Správní poplatky

              400,00 Kč

Poplatky ze psů

           2 120,00 Kč

Poplatky za komunální odpad (popelnice)

        74 340,00 Kč

Daňové příjmy celkem:

   1 119 220,00 Kč

 

 

Nedaňové příjmy:

        62 690,00 Kč

(příjmy z úroků, přijaté splátky z půjčky z fondu rozvoje

 

bydlení od občanů, příjmy EKO-KOM)

 

 

 

Přijaté dotace (na výkon státní správy):

           5 566,00 Kč

 

 

Příjmy r.2007 celkem:

   1 187 476,00 Kč

 

 

Ostatní zdroje financování:

                       -  

 

 

 

 

 

 

Rozpočet obce r. 2007 počítá s příjmy:

  1 187 476,00 Kč

 

Výdaje:

 

BENE-BUS

        14 118,00 Kč

Základní škola

        67 520,00 Kč

Mateřská škola

        43 770,00 Kč

Kronikář obce

           3 000,00 Kč

Kultura

        10 000,00 Kč

Lesní hospodářství

        10 000,00 Kč

Územní plánování

        53 600,00 Kč

Děti a mládež

        30 000,00 Kč

Poplatky peněžním ústavům

        11 590,00 Kč

Veřejné osvětlení

        34 000,00 Kč

Úroky z úvěru u České spořitelny

        23 250,00 Kč

Svazek obcí Týnecko

        42 180,00 Kč

Sběr a svoz komunálního odpadu

        95 760,00 Kč

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

        12 700,00 Kč

Vzhled obce a veřejná zeleň

        50 000,00 Kč

Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů

        30 000,00 Kč

Zastupitelstvo obce

      161 650,00 Kč

Činnost místní správy

      268 338,00 Kč

Splátky úvěrů

      144 000,00 Kč

Pozemní komunikace-silnice

        82 000,00 Kč

Výdaje r.2007 celkem:

   1 187 476,00 Kč

 

 

Rozpočet obce r. 2007 počítá s výdaji:

  1 187 476,00 Kč

 

 

UKAZATEL ROZPOČTU r.2007:

v Kč

 

 

Příjmy r.2007:

+ 1.187.476,-Kč

Plánované výdaje r.2007:

- 1.187.476,-Kč

Rozpočet sestaven jako vyrovnaný:

0,-Kč

 

 

 

                                                                           

                   
     
     
     
     
     
     

                                                                            

                 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
pata2.png