Hospodaření obce

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2019_2020.pdf    vyvěšeno: 11.12.2017

Komentář k rozpočtovému výhledu na roky 2019_2020.pdf

Rozpočtové provizorium na rok 2017

Zastupitelstvo obce Chářovice projednalo a schválilo na svém zasedání dne 27.12.2016 v souladu § 13 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium na rok 2017 a to ve výši 1/12 výdajů uskutečněných v roce 2016, přičemž údaj týkající se 1/12 bude vycházet ze sestavy FIN 2-12 M k 31.12.2016, řádek číslo 4240. Rozpočtové provizorium nabývá platnosti od 1.1.2017 a je platné až do schválení rozpočtu roku 2017 zastupitelstvem obce, přičemž rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2017 - 2019

Rozpočtový výhled_2017_2019.pdf                       vyvěšeno: 23.2.2017

Rozpočtový výhled_2017_2019_komentář.pdf      vyvěšeno: 23.2.2017

 

Rozpočet na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017                                      vyvěšeno: 23.2.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2017                      vyvěšeno: 23.3.2017

 

Rozpočtová opatření 2017

Schválené rozpočtové opatření č.1/2017                 vyvěšeno: 18.4.2017

Schválené rozpočtové opatření č.2/2017                 vyvěšeno: 11.5.2017

Schválené rozpočtové opatření č.3/2017                 vyvěšeno: 13.6.2017

Schválené rozpočtové opatření č.4/2017                 vyvěšeno: 21.6.2017

Schválené rozpočtové opatření č.5/2017                 vyvěšeno: 7.9.2017

Schválené rozpočtové opatření č.6/2017                 vyvěšeno: 27.9.2017

Schválené rozpočtové opatření č.7/2017                 vyvěšeno: 20.10.2017

Schválené rozpočtové opatření č.8/2017                 vyvěšeno: 27.11.2017

Závěrečný účet za rok 2016

Schválený závěrečný účet obce za rok 2016.pdf                vyvěšeno: 23.6.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2016.pdf

Inventarizační zpáva za rok 2016.pdf

Rekapitulace 2016.pdf

Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2016.pdf

Rozvaha_výsledovka_příloha k 31.12.2016.pdf

 

 

 

 

pata2.png