rok 2009

Usnesení z VVH SDH Chářovice konané 12.12.2009

VVH SDH Chářovice projednala zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2009 a plán činnosti na rok 2010.

 

Na základě přednesených zpráv a diskuse shromážděných členů:

 

1. Schvaluje

      zprávu o činnosti SDH Chářovice za rok 2009

      zprávu o hospodaření za rok 2009

      plán činnosti na rok 2010

 

2. Ukládá

    výboru SDH:

         řídit se plánem činnosti na rok 2010.

    zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené

    dnešní valnou hromadou.

 

všem členům SDH:

    Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených plánem činnosti na rok 2010 a účastnit se členských schůzí.

 

 

Činnost SDH Chářovice v roce 2009

K 31.12 2009 bylo v našem sboru  54 členů, z toho 12 žen. 

       Hned v úvodu je bohužel nutné konstatovat, že jsme nesplnili některé úkoly, které jsme si dali do plánu činnosti na tento rok. Hlavně se jedná o to, že jsme nevymalovali sál U Pazderů            a neupravili povrch hráze u rybníka v Důle. Stále se nám také nedaří udržet řádný pořádek v požární zbrojnici.               

      Letošní rok by se dal nazvat jako rok soutěží. V jarních měsících jsme přivezli z Kelče od pana Gáby upravenou stříkačku se zvětšeným obsahem motoru a s širším čerpadlem na vodu.

      Hned při prvním tréninku bylo jasné, že se musí přeorganizovat útok mužů, protože proudaři vzhledem ke zvýšenému výkonu stříkačky nestíhali dobíhat k terčům.

      První letošní soutěží byla 16. května okrsková soutěž v Peceradech. Jelo na ní družstvo žen ve složení: Eliška Kubásková, Kristýna Čečilová, Monika Dvořáková, Růžena Dvořáková, Hana Kubásková, Ivana Kubásková a Dana Žižková. Dále družstvo mužů A ve složení: Roman Štěpán, David Křehlík,  Ladislav Mensa, Pavel Mensa, Milan Pádivý, Martin Pilát a Milan Procházka a  družstvo mužů B ve složení: Miroslav Pádivý, David Höhn, Miroslav Höhn, Petr Husák, Jan Kubásek, Ladislav Kubásek, Jaroslav Žížala.

      Ženy neměly v našem okrsku žádné soupeřky, ale i tak neponechaly nic náhodě a předvedly pěkné výkony v útoku           i v disciplíně 100 m s překážkami. Nejrychlejší čas ze všech závodnic v této disciplíně měla Růžena Dvořáková, druhá byla Monika Dvořáková a třetí Hana Kubásková. Je škoda, že se ženy nezúčastnily okresního kola.

       Muži soupeře měli, ale protože měli natrénováno, obsadili čelní místa. Družstvo mužů A zvítězilo a družstvo mužů B bylo čtvrté. V celkovém pořadí jednotlivců naši soutěžící obsadili první tři místa­­­: Roman Štěpán první místo, Milan Pádivý druhé místo      a David Höhn třetí místo.

       6. června se konalo okresní kolo v požárním sportu ve Vlašimi. Naši muži obsadili 3. místo. V dnešní konkurenci je to velký úspěch a od druhého místa je dělily jen 2 desetiny vteřiny.

       Další klání, kterého se naši muži účastnili byl první ročník Benešovské ligy v požárním útoku.

       Umístnění týmu A v jednotlivých závodech je následující: Jiřetice 10. místo, Načeradec 7. místo, Zdislavice 8. místo, Bystřice nedokončený útok, Všechlapy 15. místo. V celkové klasifikaci obsadilo družstvo 11. místo.

       Tým B startoval jen na jednom závodu a to v  Bystřici              a skončil na 6. místě. V celkovém pořadí ligy byl 16.

       Účastí na dalších akcích jsme sbírali sportovní a pořadatelské zkušenosti a také jsme podpořili naše kolegy hasiče z okolních sborů při pořádání jejich oslav a podobně. Těmito akcemi byly: Podbrdská liga v Rabyni, výročí sboru v Krusičanech, soutěž v Kácově, Břežanský fofr a noční soutěž ve Sloupu. My sami jsme pořádali soutěž o Pohár starosty sboru.

      Kulturní akce jsme uspořádali čtyři. Tradičně to byl hasičský ples, pouťová a posvícenská zábava. Vše probíhalo jako v letech minulých, možná by se dalo říct, že se zvýšila návštěvnost. Čtvrtou kulturní akcí byl dětský maškarní karneval. Podle ohlasů zúčastněných se celkem povedl.

       Organizační záležitosti jsme řešili na třech schůzích členských, třech výborových a na VVH. Dále naši členové byli na schůzích okrsku a shromážděních představitelů SDH pořádaných OSDH.

       Roman Štěpán a Milan Pádivý úspěšně absolvovali školení velitelů, Jaroslav Žižka ml. a Martin Čečil školení strojníků. Slavomír Kubásek složil zkoušky preventisty obce. Nemalé množství hodin bylo odpracováno při údržbě techniky a při pokládce zámkové dlažby, na které bude umístněna základna útoku požárního sportu.

     Všem členům a také nečlenům, kteří se podíleli na naší činnosti patří velké poděkování. Dále děkujeme OÚ za to, že nám vychází maximálně vstříc a také nás finančně podporuje.

 

PLÁN ČINNOSTI SDH CHÁŘOVICE NA ROK 2010

Udržovat techniku v akceschopném stavu

Zajišťovat příjmy do pokladny

Účastnit se soutěží v požárním sportu

Pořádat kulturní akce

Po dohodě s organizátory Benešovské ligy v požárním útoku uspořádat jeden závod

Po dohodě s majitelem vymalovat sál a výčep

Účastnit se brigád pořádaných OÚ Chářovice

Pomáhat při kulturních akcích pořádaných OÚ Chářovice

 

Složení výboru SDH Chářovice

pro volební období 2010 - 2015

Kubásek Slavomír : starosta sboru, referent prevence a výchovné činnosti SDH a referent ochrany obyvatelstva

Pilát Martin: zástupce velitele, náměstek starosty SDH

Štěpán Roman: velitel

Žižka Jaroslav ml.:strojník

Štěpánová Petra: jednatel, kronikář

Kubásková Eliška: hospodář, referent žen

Papež Jaroslav: referent materiálně technický

Mensa Ladislav: člen výboru

Čečilová Kristýna, Škvor Martin, Papež Luděk: kontrolní a revizní rada

 

 

 

 

pata2.png