rok 2010

 

PLÁN ČINNOSTI SDH CHÁŘOVICE NA ROK 2010

 

 

Udržovat techniku v akceschopném stavu

Zajišťovat příjmy do pokladny

Účastnit se soutěží v požárním sportu

Pořádat kulturní akce

Po dohodě s organizátory Benešovské ligy v požárním útoku uspořádat jeden závod

Po dohodě s majitelem vymalovat sál a výčep

Účastnit se brigád pořádaných OÚ Chářovice

Pomáhat při kulturních akcích pořádaných OÚ Chářovice

 

 

 

pata2.png