Hospodaření obce

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019_2020.pdf                    vyvěšeno: 3.1.2018

Komentář ke schválenému střednědobému výhledu rozpočtu obce Chářovice na roky 2019.doc

 

Schválený rozpočet obce na rok 2018

Schválený rozpočet obce na rok 2018                                                                      vyvěšeno: 12.4.2018

 

Rozpočtová opatření obce na rok 2018

Rozpočtové opatření č.1/2018                                                                    vyvěšeno: 12.4.2018

Rozpočtové opatření č.2/2018                                                               vyvěšeno: 30.4.2018

 

Závěrečný účet za rok 2016

Schválený závěrečný účet obce za rok 2016.pdf                vyvěšeno: 23.6.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2016.pdf

Inventarizační zpáva za rok 2016.pdf

Rekapitulace 2016.pdf

Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2016.pdf

Rozvaha_výsledovka_příloha k 31.12.2016.pdf

 

 

 

 

pata2.png