Hospodaření obce

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019_2020.pdf                    vyvěšeno: 3.1.2018

Komentář ke schválenému střednědobému výhledu rozpočtu obce Chářovice na roky 2019.doc

 

Rozpočtové provizorium na rok 2018

Schválená pravidla rozpočtového provizoria obce Chářovice na rok 2018

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 28.12.2017 tato pravidla rozpočtového provizoria obce Chářovice:

Do schválení rozpočtu na rok 2018 se hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené zastupitelstvem obce a hradit závazky z již uzavřených smluv.

 

Rozpočtové provizorium nabývá platnosti 1.1.2018.  Jeho platnost končí dnem schválení rozpočtu obce na r. 2018.

 

                                                                                                                             Ladislav Kalaš - starosta

 

Vyvěšeno dne : 3.1.2018

 

Rozpočet na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017                                      vyvěšeno: 23.2.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2017                      vyvěšeno: 23.3.2017

 

Rozpočtová opatření 2017

Schválené rozpočtové opatření č.1/2017                 vyvěšeno: 18.4.2017

Schválené rozpočtové opatření č.2/2017                 vyvěšeno: 11.5.2017

Schválené rozpočtové opatření č.3/2017                 vyvěšeno: 13.6.2017

Schválené rozpočtové opatření č.4/2017                 vyvěšeno: 21.6.2017

Schválené rozpočtové opatření č.5/2017                 vyvěšeno: 7.9.2017

Schválené rozpočtové opatření č.6/2017                 vyvěšeno: 27.9.2017

Schválené rozpočtové opatření č.7/2017                 vyvěšeno: 20.10.2017

Schválené rozpočtové opatření č.8/2017                 vyvěšeno: 27.11.2017

Schválené rozpočtové opatření č.9/2017                 vyvěšeno: 14.12.2017

 

Závěrečný účet za rok 2016

Schválený závěrečný účet obce za rok 2016.pdf                vyvěšeno: 23.6.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2016.pdf

Inventarizační zpáva za rok 2016.pdf

Rekapitulace 2016.pdf

Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2016.pdf

Rozvaha_výsledovka_příloha k 31.12.2016.pdf

 

 

 

 

pata2.png