Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Aktuality

Aktuality


Dětský den v Chářovicích

Datum konání: 10. 6. 2023

Dětský den-plakát.pdf

 


Publikováno 29. 5. 2023 20:59

Zákaz pálení ve Středočeském kraji

V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000160 vstupuje dnešním polednem (t.j. 26. 5. 2023) v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

V této souvislosti je v našem kraji do odvolání výstrahy vydán zákaz pálení.

Všichni občané, kteří měli nahlášeno pálení na webu https://paleni.izscr.cz/ budou o této situaci vyrozuměni prostřednictvím emailu.


Publikováno 26. 5. 2023 11:33

Svoz nebezpečného a elektro odpadu

Datum konání: 19. 5. 2023

V pátek 19. 5 proběhne v čase 12,00 - 12,30 hodin svoz nebezpečného odpadu a elektrošrotu.

Na návsi můžete odkládat: vyřazené lednice, mraznice, televizory, rádia, počítače, zbytky barev, ředidel, rozpouštědel, nádoby od barev, olejů, oleje motorové, převodové, hydraulické, akumulátory, monočlánky, staré léky, zářivky, výbojky, svítidla, hadry od barev, olejů.


Publikováno 9. 5. 2023 14:31

Pozvánka - nová expozice Městského muzea Netvořice

Dámy a pánové,

dovoluji si zaslat pozvánku k otevření nové expozice Městského muzea Netvořice. Věnována je historii Netvořic a okolí v letech 1942-1945, připomíná nejrozsáhlejší migrační akci v protektorátu, největší cvičiště v historii českých zemí a zároveň nejrozsáhlejší výcvikový prostor SS v Evropě.
Začínáme v pátek 12. května otevřením ve 14 hodin (pro veřejnost od 16 hod.), přednáška bude od 17 hodin. Kdo byste se chystal přijet, budu rád za vaši zprávu předem a na místě můžeme více pohovořit. Zároveň přikládám pozvánku na odhalení památníku Pieta v Třebsíně 8. května.
K různým tématům souvisejícím s historií našeho regionu dále přednáším 4. 5. v Benešově (téma "Koncentrační tábory" aneb vězni na cvičišti SS), 9. 5. na Hradištku (stejné téma a totéž 6. 6. v Židovském muzeu v Praze) a 30. 5. v Bystřici (téma Co to byl SS-Hof aneb nacistické hospodaření a život ve výcvikovém prostoru Böhmen). 
 
Srdečně
T. Zouzal

Publikováno 5. 5. 2023 12:45

Vodovod aktuálně

Zhruba kolem 15. května se započne výstavba vodovodního řádu od budoucího vodojemu dolů po "panelovce", kolem p. Kalaše, dále na rozcestí vedoucí z hlavní silnice směrem ke Dvořákům. Cesta by po celou dobu měla být průjezdná, pokud to půjde, bude se vodovod dělat bezvýkopově. I přesto zde dojde k určitému omezení. Dbejte zde zvýšené opatrnosti. Děkujeme.


Publikováno 2. 5. 2023 16:52

Ředhošťské trhy

Datum konání: 7. 5. 2023

Městys Netvořice pořádá zájezd na Ředhošťské trhy. Na tuto akci jsou zváni i občané Chářovic. Pokud byste měli zájem, obraťte se na kontakty uvedené na pozvánce.


Publikováno 25. 4. 2023 17:26

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Zrnko

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Zrnko.
 
Jsme sociální služba, která pomáhá rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou chtějí řešit, ale nedokáží ji řešit vlastními silami. Naše služba pomáhá rodinám například se zlepšením vztahů v rodině, s péčí o děti, s vylepšením finanční situace rodiny, s nalezením či udržením vhodných bytových podmínek pro rodinu nebo se vzděláváním dětí.
Služba je poskytována na území ORP Vlašim a ORP Benešov, v ambulantní nebo terénní formě.
 
Veškerá naše pomoc je poskytována zdarma.
 
 
Více informací o naší službě naleznete na našich webových stránkách www.diakonie-stred.cz

Publikováno 16. 3. 2023 15:39

Nabídka kontroly kotlů, čištění komínů

Datum konání: 4. 4. 2023

Sdružení kominíků a topenářů

Bude provádět v naší obci v ÚTERÝ dne 4.4. požadované kontroly a čištění komínů dle zákonu č. 34/2016 Sb. za 550 Kč, čištění plynových kotlů za 550 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1.100 Kč. Dále nabízí vložkování, frézování komínu.

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989


Publikováno 16. 3. 2023 14:14

Vše nejlepší našim ženám

Datum konání: 8. 3. 2023

Vše nejlepší k mezinárodnímu dni žen, pevné zdraví, lásku a pohodu přejí zastupitelé Chářovic.


Publikováno 1. 3. 2023 16:11

Přednáška "Co to byl SS-HOF anebo nacistické hospodaření a život ve výcvikovém prostoru"

Datum konání: 18. 3. 2023


Publikováno 1. 3. 2023 11:00