Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Participativní rozpočet

Participativní rozpočet

Výsledek participativního rozpočtu roku 2023

Vzhledem k podání jednoho kompletního návrhu byl tento zastupitelstvem schválen k realizaci. Jedná se o projekt "Obnova hracích prvků na dětském hřišti v Chářovicích". Proběhla veřejná prezentace, kde byla veřejnost seznámena s tímto projektem - jaké dětské herní prvky se budou kupovat, které se budou měnit, protože jsou již ve špatném stavu.

fotografie herních prvků jsou zde

PR prezentace foto.pdf

 

Informace o podaných návrzích, termín veřejné prezentace 

PR prezentace.pdf

 

 

Své návrhy na participativní rozpočet můžete odevzdat na Obecní úřad Chářovice do 30. 4. 2023. Děkujeme.

 

Chářovice PR_23.pdf

 

příloha č. 1 Podání Návrhu PR.docx

příloha č. 2 Náklady PR.docx

příloha č. 3 Hlasovací lístek.docx

příloha č. 4 Harmonogram.docx