Drobečková navigace

Úvod > Vodovod

Vodovod

Předmětem projektu je vybudování nové vodovodní sítě pro obec Chářovice obsahující výstavbu nového vodovodního přivaděče z vodovodu Týnec nad Sázavou do vodojemu Chářovice s čerpací stanicí, gravitační vodovod z vodojemu do obce Chářovice, výstavba vodovodních řadů v obci včetně vodovodních přípojek k jednotlivým budovám v obci Chářovice.

 

Harmonogram prací

Harmonogram vodovod Chářovice (1).xlsx

Plán postupu výstavby.pdf

 

V březnu 2023 probíhá zahájení stavby, přípravné práce, kácení stromů.

V dubnu 2023 se začne budovat přiváděcí řád v oblasti Chářovice parc. č. 2716 (vedle domu čp. 65), zadem kolem Husáků, Burdů a polní cestou směrem do Týnce a k Janovickému potoku. Prosím, během stavby dbejte zvýšené opatrnosti, výkopy nebo podvrty budou označeny a ohrazeny. Poučte zejména své děti, aby se při cestě do Týnce zadem chovaly obezřetně a nedošlo ke zranění.