Drobečková navigace

Úvod > Vodovod

Vodovod

Předmětem projektu je vybudování nové vodovodní sítě pro obec Chářovice obsahující výstavbu nového vodovodního přivaděče z vodovodu Týnec nad Sázavou do vodojemu Chářovice s čerpací stanicí, gravitační vodovod z vodojemu do obce Chářovice, výstavba vodovodních řadů v obci včetně vodovodních přípojek k jednotlivým budovám v obci Chářovice.

 

Harmonogram prací

Harmonogram vodovod Chářovice (1).xlsx

Plán postupu výstavby.pdf

 

INFO VODOVOD LÉTO 2024

Dobrý den,

v průběhu letních měsíců bude probíhat montáž vodoměrů.

Komu vodoměrnou šachtu montovala firma Vodovody a kanalizace Týnec, tedy p. Peša, tak s Vámi počítáme a budeme Vás kontaktovat, abychom dohodli termín montáže.

Kdo si vodoměrnou šachtu dělal sám, případně jiná firma, tak prosím o informaci do SMS či emailu. O Vás totiž nevíme a nevíme, zda jste připraveni na montáž vodoměru nebo zda vůbec chcete připojit.

 Pro zdárné spuštění vody je zapotřebí ještě vyřídit mnoho formalit a povolení, předběžně počítáme s tím, že provoz by byl spuštěn k 1. 1. 2025.

 V létě by měly být opraveny povrchy, tzn. místní komunikace a překopy na hlavní silnici.

 Pokud budu mít další aktuální informace, budu Vás informovat.

Hezké léto.

 Zuzana Žáčková, starostka

 

 

INFORMACE OBČANŮM TÝKAJÍCÍ SE ODBĚRU VODY A ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍ STUDNY   březen 2024.pdf

 

Únor 2024

Probíhá výstavba přípojek na místních komunikacích. Pan stavbyvedoucí si postupně žádá o telefonní kontakty na ty z Vás, kdo mají vydané územní rozhodnutí. Telefonicky si s Vámi domluví schůzku a na místě si pak řeknete, kde má přípojka být, jak Vám to vyhovuje a jak to nejlépe udělat. Přípojka je firmou udělána na hranici pozemku, dále je to na Vás. 

Kdo ještě nezažádal v Týnci na stavebním úřadě o územní rozhodnutí pro svou přípojku, nechť tak učiní co nejdříve. Podklady, které máte ve své složce, u svého projektu, mají omezenou platnost a mohlo by se stát, že si je budete muset shánět sami znovu. Od obce jste je převzali v listopadu a to byla všechna vyjádření platná a v pořádku. 

Pokud si územní rozhodnutí nevyřídíte do konce června 2024, nemůžeme Vám zaručit, že Vám obec vybuduje přípojku na hranici pozemku. Stavební firma nemůže čekat. Proto Vás vyzývám, abyste neotáleli a potřebné povolení si vyřídili. 

 

 

 

INFORMACE PRO TY Z VÁS, KDO MAJÍ VYDANÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ PRO SVOJI VODOVODNÍ PŘÍPOJKU

výstavba přípojek.docx

cenová nabídka VaK - šachta.pdf

Chářovice smlouva spoluvlastník pozemek.docx

Chářovice smlouva spoluvlastník stavba.docx

Chářovice smlouva vlastník pozemek.docx

Chářovice smlouva vlastník stavba.docx

 

 

 

LISTOPAD  2023 - SCHŮZKA – VODOVOD, PŘÍPOJKY

Předání Vašich projektů na vodovodní přípojku a vysvětlení dalšího postupu se koná ve středu 8. listopadu, v klubovně obecního úřadu.
Čísla popisná 1 – 45, čísla evidenční : 17,30 hodin
Čísla popisná 46 – 82, čísla parcelní : 18,30 hodin
Schůzka je pro ty občany, kteří měli podanou společnou žádost o územní rozhodnutí a rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci. Kdo o přípojku nežádal, toho se setkání netýká.
Pokud Vám termín nevyhovuje, přijďte v době úředních hodin na úřad (středa 18,00 – 19,00 hodin), případně se domluvte se starostkou obce na jiné době.
Děkuji, Z. Krajánková

 

 ŘÍJEN 2023 

Vážení občané,

přináším Vám několik informací týkajících se výstavby vodovodu. Co se týče hlavního vodovodního řadu v obci, stavba pokračuje podle plánu. Připojení řadu z Týnce je téměř hotovo, budou se ještě dodělávat „šoupata“, je hotové napojení pod Janovickým potokem. Na kopci stojí vodárna. Probíhají práce v ulicích v obci, tam, kde je kámen, se musí bagrovat.

Problém nastal se soukromými přípojkami. Ke stavebnímu řízení byla opakovaně podána námitka. Vzhledem k tomu, že by celé řízení bylo postoupeno ke Krajskému úřadu a došlo k velké časové prodlevě, rozhodli zastupitelé obce, že se žádost o soukromé přípojky zastaví.

Každý občan si tedy bude svou přípojku řešit sám za sebe. Účastníkem řízení pak budete Vy sami, případně nejbližší sousedé. Námitka, která byla podána v hromadné žádosti se Vás pak nebude týkat a v klidu si svou žádost vyřídíte. Oproti původní společné žádosti bohužel budete platit v Týnci 500,-Kč správní poplatek.

Nyní spolupracuji se stavebním odborem v Týnci na vrácení všech projektů. Až je budu mít u sebe, připravím pro Vás podklady a svolám společnou schůzku, kde si vše řekneme. Počítejte s platbou 5 500,-Kč za projekt, který jste si objednali. Splatnost bude do 60 dní na účet obce, převodem či v hotovosti.

Věřím, že vše dotáhneme ke zdárnému konci.

Zuzana Krajánková, starostka

 

Červen – červenec

 Pokračují práce při výstavbě vodovodu. Nyní se dělá hlavní řad, který vede podél hlavní silnice. Kde je to možné, dělá se protlakem, tzn. vyřízne se otvor, kterým se tlačí potrubí. Tudíž nedochází k rozbagrování povrchu. Tam, kde se narazí na skálu nebo velkou tvrdost podloží, se musí bagrovat. Otevřené výkopy jsou ohraničeny buď kužely, zábranami nebo páskou. Dbejte zvýšené opatrnosti, poučte o bezpečnosti své děti.

Po dobu výstavby vodovodu se nacházíme na staveništi. Dochází k omezení provozu, potkávají nás nepříjemnosti typu výkopů, odbagrované zeminy, za mokra také bahna. Za tyto komplikace se omlouváme.

 

Pokud máte během výstavby nějakou připomínku, kontaktujte starostku nebo místostarostu. Ti Váš podnět předají stavbyvedoucímu.

 

 

Vizualizace vodojemu - vizualizace vodojemu.pdf