Drobečková navigace

Úvod > Vodovod

Vodovod

Předmětem projektu je vybudování nové vodovodní sítě pro obec Chářovice obsahující výstavbu nového vodovodního přivaděče z vodovodu Týnec nad Sázavou do vodojemu Chářovice s čerpací stanicí, gravitační vodovod z vodojemu do obce Chářovice, výstavba vodovodních řadů v obci včetně vodovodních přípojek k jednotlivým budovám v obci Chářovice.

 

Harmonogram prací

Harmonogram vodovod Chářovice (1).xlsx

Plán postupu výstavby.pdf

 

 

Červen – červenec

 Pokračují práce při výstavbě vodovodu. Nyní se dělá hlavní řad, který vede podél hlavní silnice. Kde je to možné, dělá se protlakem, tzn. vyřízne se otvor, kterým se tlačí potrubí. Tudíž nedochází k rozbagrování povrchu. Tam, kde se narazí na skálu nebo velkou tvrdost podloží, se musí bagrovat. Otevřené výkopy jsou ohraničeny buď kužely, zábranami nebo páskou. Dbejte zvýšené opatrnosti, poučte o bezpečnosti své děti.

Po dobu výstavby vodovodu se nacházíme na staveništi. Dochází k omezení provozu, potkávají nás nepříjemnosti typu výkopů, odbagrované zeminy, za mokra také bahna. Za tyto komplikace se omlouváme.

 

Pokud máte během výstavby nějakou připomínku, kontaktujte starostku nebo místostarostu. Ti Váš podnět předají stavbyvedoucímu.

foto 13.7.pdf

foto 18.4.pdf

foto 2.5.pdf

 

Vizualizace vodojemu - vizualizace vodojemu.pdf