Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Aktuality

Aktuality


Novější 1

Usnesení vlády o přijetí krizových opatření ze dne 18.1.2021

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 53 ze dne 18.1.2021.pdf

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 54 ze dne 18.1.2021.pdf


Publikováno dnes v 12:53

Usnesení vlády o prodloužení krizových opatření do 22.1.2021, související krizová opatření

Přijatá usnesení vlády, prodloužení krizových opatření do 22. ledna 2021 a související krizová opatření vlády, prodloužení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob:

  • Usnesení č. 12: Prodloužení krizových opatření (omezení volného pohybu, omezení prodeje a poskytování služeb, určené školy pro IZS, omezení činnosti úřadů)
  • Usnesení č. 13: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
  • Usnesení č. 14: Krizové opatření o činnosti zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb
  • Usnesení č. 15: Prodloužení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob
  • Usnesení č. 16: čj. 11/21 Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) a formulace podmínky neexistence nedoplatků v rámci poskytování prostředků státního rozpočtu

Zdroj: Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru | Vláda ČR (vlada.cz)


Publikováno 11. 1. 2021 8:46

Ceny za svoz komunálního odpadu v roce 2021

CENY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2021

Ceny za svoz komunálního odpadu zůstávají stejné jako v loňském roce, stejně tak poplatek za psy (60,-Kč / pes, každý další 90,-Kč).

 

Základní sazba za osobu ………………………………………………..800,-Kč

Osoba mající v obci trvalý pobyt, týdenní svoz ……………………….650,-Kč

Osoba mající v obci trvalý pobyt, 14. denní svoz (sudý týden)….…….500,-Kč

Majitelé nemovitosti (chataři), týdenní svoz …………………………..800,-Kč

Majitelé nemovitosti (chataři), 14. denní svoz ………………………….650,-Kč

Majitelé nemovitosti (chataři), svoz duben – říjen ………………………800,-Kč

Osoby, které v daném roce dosáhli věku 70 let a vice ………………….. 0,-Kč

 

Výdej známek proběhne od 3. února do 31. března 2021 vždy ve středu na OÚ v čase 18,00 – 19,00 hodin. Od dubna musí  být vylepeny nové známky.

 

Upřednostňujeme platbu na účet.

 

 

 


Publikováno 27. 12. 2020 11:20

Svoz odpadu 14. denní

Oznamujeme vám, že vzhledem k tomu, že vychází dva liché týdny za sebou (53, 1. týden), tak ten, kdo má 14 denní svoz, bude mít svoz 1. i 2. týden. Od 4. týdne bude již svoz pravidelný.


Publikováno 24. 12. 2020 9:50

Krizová opatření vlády ČR a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 21.12.2020

Usnesení vlády č. 1370  Krizové opatření o pravidlech pro vycházky uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem mimo objekt nebo areál zařízení

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče s účinností od 22. 12. 2020; Poskytovatelům následné lůžkové péče se nařizuje poskytovat součinnosti poskytovatelům akutní péče při překladech pacientů tak, aby bylo umožněno uvolnění kapacit pro poskytování akutní péče všem pacientům, kteří budou tuto péči z důvodu zhoršení jejich zdravotního stavu potřebovat.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost hlásit očkování do ISIN s účinností od 27. 12. 2020; S účinností ode dne 27. prosince 2020 se všem poskytovatelům zdravotních služeb provádějícím očkování proti onemocnění COVID-19 nařizuje, aby údaje o provedeném očkování bezodkladně zaznamenali do Informačního systému infekčních nemocí ISIN, modulu Pacienti COVID-19.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN s účinností od 1. 1. 2021) Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů, se nařizuje s účinností ode dne 1. ledna 2021 informaci o každém výsledku POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 bezodkladně elektronicky hlásit do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

Zdroj zde:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-21--prosince-2020-185768/


Publikováno 22. 12. 2020 11:18

Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů

Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů.pdf


Publikováno 16. 12. 2020 8:07

Leták zodpovědnost, ochrana rizikových skupin

Leták zodpovědnost, ochrana rizikových skupin.pdf


Publikováno 16. 11. 2020 8:51

Kontejner na oleje

Na návsi u hasičské zbrojnice je umístěn kontejner na použité oleje. Oleje můžete vkládat v uzavřených plastových lahvích do světle hnědé popelnice.


Publikováno 18. 8. 2020 14:31

Jak nakládat s odpadem při prokázání koronaviru

V brožuře je uvedeno, jak nakládat s odpadem při prokázání onemocnění COVID - 19. Starostka obce zajistí ve spolupráci s TS Benešov bezpečnou likvidaci odpadu.

 

SOTPR-nakladani_s_odpady_koronavirus-20200330.pdf


Publikováno 1. 4. 2020 16:55

Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecního lesa

Pokud máte zájem o samovýrobu dřeva z obecního lesa, můžete si zažádat na OÚ. Cena je stanovena na 200,-Kč za m3.

PRAVIDLA prodej dřeva z obecního lesa.pdf


Publikováno 10. 12. 2019 20:39

Novější 1