Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat > Současnost

Současnost               

Chářovice

Obec Chářovice se rozprostírá jihozápadním směrem od města Týnec nad Sázavou. Rozloha katastrálního území je 416 ha a leží v nadmořské výšce 305 m. V současné době žije ve dvou bytových a více než šedesáti rodinných domech cca 200 obyvatel. Od roku 1990, kdy se Chářovice oddělily od města Týnec, působí jako samostatná obec. Ve starší minulosti patřila i pod správu jiných obcí, např. Krusičan nebo Podělus, ale působila také samostatně. V dochované zprávě z roku 1394 se hovoří o názvu Charzowiecz et Podiehus. V roce 1457 to byly Charzowice, v roce 1854 Chařovice a od roku 1886 Chářovice.

Za druhé světové války se ves stala součástí vojenského cvičiště Zbraní SS Benešov a její obyvatelé se museli 1. dubna 1943 vystěhovat.

Počátkem tohoto století byla obec plynofikována. Zásobování pitnou vodou je zajištěno z individuálních zdrojů. Do budoucna je možné připojení na Posázavský skupinový vodovod. V obci není kanalizace a Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje s jejím vybudováním nepočítá.

Obec má s městem Týnec nad Sázavou uzavřenu Dohodu o vytvoření společného školského obvodu ZŠ a spádové MŠ.

Chářovice jsou součástí mikroregionu Týnecko společně s městem Týnec nad Sázavou a obcemi Bukovany, Chrášťany, Krhanice a Lešany.

Přes obec vede turistická trasa značená zelenou barvou (Týnec nad Sázavou-Neštětice). Chářovice a jejich okolí mohou sloužit turistům, kteří do našeho kraje zavítají, jako cíl zajímavých a příjemných výletů a procházek v čistém a klidném venkovském prostředí.

Zastupitelstvo naší obce tvoří sedm členů. Obec zastupuje starosta a místostarosta, veškeré administrativní práce a vedení účetnictví zpracovává hospodářka obce.