Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat > Vyhlášky a nařízení obce

 

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Chářovice 

Název vyhlášky:

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Účinnost vyhlášky: 1.1.2019

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu spádové mateřské školy

Účinnost vyhlášky: 14.7.2017

 

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o nočním klidu

Účinnost vyhlášky: 1.1.2017

 

 

OZV_č. 2_2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Účinnost vyhlášky: 1.10.2014

 

Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Chářovice

 

OZV č.1_2014 kterou se zrušuje OZV č.1_2009 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Účinnost vyhlášky: 13.4.2014

 

OZV č.2_2011 o místním poplatku ze psů

Účinnost vyhlášky: 1.1.2012

 

 

OZV č.2_2009 kterou se vydává Požární řád obce Chářovice

Účinnost vyhlášky: 1.1.2010

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: 

ústavní zák. č. 1/1993 Sb.

Ústava České republiky

usnesení č. 2/1993 Sb.

Listina základních práv a svobod

zákon č. 106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informacím

zákon č. 227/2000 Sb.

O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

zákon č. 500/2004 Sb.

Správní řád

zákon č. 128/2000 Sb.

O obcích

zákon č. 133/2000 Sb.

O evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 565/1990 Sb.

O místních poplatcích

zákon č. 200/1990 Sb.

O přestupcích

zákon č. 183/2006 Sb.

Stavební zákon

zákon č. 89/2012 Sb.

Občanský zákoník

zákon č. 90/2012 Sb.

O obchodních společnostech a družstvech

zákon č. 101/2000 Sb

O ochraně osobních údajů

zákon č. 137/2006 Sb.

O veřejných zakázkách